Esiopetusilta

Esiopetusilta 6.9.16
Uusi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet astui voimaan elokuussa 2016. Uudistus on herättänyt lastentarhanopettajien keskuudessa vilkasta keskustelua. Millä tavalla uudistus näkyy esiopetuksessa ja miten vahvistetaan laaja-alaista opetusta? Miten toimintakulttuurin muutos näkyy toiminnassa?

LTOL-jaosto oli saanut luennoitsijaksi opetusneuvos Arja-Sisko Holapan, joka on ollut vastuussa esiopetussuunnitelman uudistustyöstä. Ilta kiinnosti jäsenistöä, sillä paikat menivät saman tien täyteen. Meitä oli Valopihalla lähes 70 opettajaa!

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostu, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksessa opitaan kaikilla aisteilla, moniulotteisesti, laaja-alaisesti ja
leikkien. Oppimisympäristöt tukevat opetusta ja ne ovat muunneltavissa. Lähtökohtana on lapsen eheä oppimisen polku.

Osallistujat olivat saaneet etukäteen esittää kysymyksiä, jotka käsittelivät muun muassa lapsen tukea esiopetuksessa, miten suunnittelua pitäisi muuttaa, ja mitkä ovat tärkeimmät erot uudessa esiopetussuunnitelmassa verrattuna edelliseen, miten uusi
esiopetussuunnitelma vastaa 2010-luvun teemoihin ja haasteisiin.

Kävimme keskustelua hyvistä käytännöistä miten lapsen ääni saadaan kuuluviin toiminnan suunnittelussa. Osallistavat menetelmät ja lapsen aloitteisiin tarttuminen eivät tarkoita sitä, että jokainen aamu aloitetaan pohdinnalla, että ”Mitäs tänään tehtäisiin?”. Esiopetus on
tavoitteellista toimintaa ja opetuksen tavoitteet määrittyvät paikallisesti laaditun opetussuunnitelman mukaan

Kiitokset kaikille osallistujille!

 

Valopiha6.9Ltol 6.9