Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät 19.4.2012 Paasitornissa

Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukea heitä tehtävissään. Kurssilla esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja.

Vuoden 2012 teemana on turvallisuus

Kuntatyönantajan ja EK:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaan yhteistoimintakoulutukseen oikeutettuja työaikana ovat yhteistoimintaelinten jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä varatyösuojeluvaltuutetut. Koulutus koskee OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen KAIKKIIN jäsenyhdistyksiin ja oppilaitoksiin kuuluvia YT-henkilöitä. ILMOITTAUTUMISET OAJ:N JÄSENSIVUJEN KAUTTA 5.4. MENNESSÄ. TERVETULOA!

Lisätietoja

Kaarlo Kontro, OAJ Pääkaupunkiseudun YT-yhdyshenkilö

050 466 9658, kaarlo.kontro@hel.fi

KUTSU: Alueellinen yhteistoiminnan neuvottelupaiva JUKO EK 2012