Helsingin määräaikaisten opettajien kesäpalkka säilyy

Helsingin opetusvirasto on luopunut suunnitelmista leikata määräaikaisten opettajien palkkaa kesän ajalta. Viraston yleistä säästötavoitetta yritetään saavuttaa nyt muilla toimilla. HOAY on erittäin tyytyväinen siihen, että määräaikaisten opettajien palkkaus hoidetaan jatkossakin asianmukaisella tavalla. Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on hyvin tyytyväinen, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen merkitys ja työnantajakuvan tärkeys hyvien opettajien rekrytoinnissa.

OAJ hakee kahta uutta NOPE-kouluttajaa OAJ Pääkaupunkiseudun alueelle 1.8.12 alkaen

NOPE-kouluttajan tulee työskennellä pääkaupunkiseudulla.

Lisäksi hakijalla tulee olla työkokemusta opetus- ja kasvatusalan tehtävistä, hän on alle 35-vuotias ja aktiivinen, hänellä on kokemusta OAJ:n tehtävistä tai muusta yhdistystoiminnasta, hänellä on hyvät kouluttajataidot ja halua sitoutua OAJ:n toimintaan.

Lisätietoja oheisesta ilmoituksesta: kouluttajahakuilmoitus kevät 2012

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät 19.4.2012 Paasitornissa

Tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukea heitä tehtävissään. Kurssilla esitellään myös paikallisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja.

Vuoden 2012 teemana on turvallisuus

Kuntatyönantajan ja EK:n kanssa tehtyjen sopimusten mukaan yhteistoimintakoulutukseen oikeutettuja työaikana ovat yhteistoimintaelinten jäsenet ja varajäsenet, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut sekä varatyösuojeluvaltuutetut. Koulutus koskee OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen KAIKKIIN jäsenyhdistyksiin ja oppilaitoksiin kuuluvia YT-henkilöitä. ILMOITTAUTUMISET OAJ:N JÄSENSIVUJEN KAUTTA 5.4. MENNESSÄ. TERVETULOA!

Lisätietoja

Kaarlo Kontro, OAJ Pääkaupunkiseudun YT-yhdyshenkilö

050 466 9658, kaarlo.kontro@hel.fi

KUTSU: Alueellinen yhteistoiminnan neuvottelupaiva JUKO EK 2012

 

Vertaismentorointi

YSI-jaostossa on keskusteltu opettajien vertaismentorointiin liittyvästä edunvalvonnasta. Jaoston edustajat järjestivät vertaismentoriopettajien kuulemistilaisuuden 6.3. Tilaisuudessa pohdittiin vertaismentoroinnin tehtävänkuvaa ja korvausmahdollisuuksia.

Työaikakokeilukeskustelutilaisuus

YSI-jaosto järjesti työaikakokeiluja koskevan keskusteluteemaillan Akavatalolla 28.2.2012.

Työaikakokeilut on kirjattu uuteen OVTES-sopimukseen. Kokeiluja kaavaillaan alueella niin yleissivistäviä kouluja kuin ammatillisia oppilaitoksiakin koskien. Teemaillan tarkoituksena oli pureutua opettajien erilaisten työaikamallien tarkoituksenmukaisuuteen ja toimivuuteen nykyisessä opetus- ja kasvatuskentässä. Panelistit kertoivat kokemuksiaan sekä opetusvelvollisuustyöajan että erilaisten kokonaistyöaikamallien hyvistä ja huonoista puolista.

Alueyhdistys kartoittaa kaikki alueella sunnitteilla olevat työaikakokeilut. Yhdistyksiä pyydetään olemaan yhteydessä joko hallitukseen tai alueasiamieheen, mikäli jossain oppilaitoksessa ryhdytään suunnittelemaan työaikakokeiluja. Syksyllä tullaan järjestämään koko yhdistyksen yhteinen työaikakokeiluhin liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus.