Kannanotot

2017

Arvoisat kulttuurijaoksen jäsenet sekä virkamiehet ja -naiset

Kulttuurijaos esittää kaikkien Helsingin musiikkioppilaitosten rahoituksen leikkaamista ja siirtämistä muille taiteen perusopetuksen taiteenlajeille sekä toimijoille, jotka toimivat matalan osallistumisen ja heikon rahoituksen alueilla sekä toimijoille, jotka lisäksi tavoittavat taiteen perusopetuksessa muuten aliedustettuja ryhmiä.

On toinenkin vaihtoehto tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tänään (13.12.2017) saadun tiedon mukaan eduskunta on lisännyt koulujen kerhomäärärahoja kolmella miljoonalla eurolla. Koulujen kerhotoiminta on tehokkain tapa saada ilman harrastusta olevat lapset ja nuoret harrastuksen pariin. Kouluissa järjestettävä harrastustoiminta on kaikille oppilaille maksutonta eikä sinne hakeutumiseen ole kynnystä. Opettajat yhteistyössä huoltajien kanssa ovat olennaisessa osassa, kun lapsia ohjataan koulun harrastustoimintaan. Maksuttomaan harrastukseen osallistuminen lisää perheiden tietoutta hakeutua myöhemmin myös taiteen perusopetuksen pariin.

Koulujen kerhoja ovat tervetulleita pitämään kaikki taiteen, liikunnan ja kulttuurialan toimijat, opettajat ja eri alojen asiantuntijat.

Musiikkioppilaitoksissa työskentelee pedagogisesti pätevä opettajakunta. Heillä on pääasiassa päätoimiset työsuhteet ja heille maksetaan työehtosopimusten mukaiset palkat. Oppilaitosten opetussuunnitelmat ohjaavat tavoitteellista oppimista ja musiikkioppilaitokset kasvattavat tehokkaasti taiteen ja kulttuurin kuluttajia sekä musiikin ammattilaisia.

Esitetyillä leikkauksilla on henkilöstövaikutuksia ja ne myös vähentävät mahdollisuutta kasvattaa oppilasmäärää ja näin ollen leikkaukset nakertavat lasten mahdollisuutta musiikin taiteen perusopetukseen.

Alueyhdistys toivoo, että musiikkioppilaitosten rahoitusleikkauksia ei tehdä vaan sen sijaan lisätään lasten harrastusmahdollisuuksia toisella tavalla. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala voisi tehdä yhteistyötä koulutus- ja kasvatustoimialan kanssa koulujen kerhotoiminnan laajentamiseksi erityisesti niille alueille, joissa oppilaiden harrastustoiminta on vähäistä. Tavoitteena tulee olla ”jokaisella lapsella on ainakin yksi harrastus”. Tämä matalan kynnyksen harrastustoiminta johtaa myös laajempaan taiteen perusopetukseen osallistumiseen.

 

Yhteistyöterveisin

OAJ-pääkaupunkiseudun alueyhdistys

 

Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja

puheenjohtaja@oajpks.fi

  1. 050 522 9055

 

Jaana Alaja, alueasiamies

jaana.alaja@gmail.com