Esimiesilta Maistraatinportilla

OLYMPUS DIGITAL CAMERAIltaan oli kutsuttu sekä päiväkodin johtajia että varajohtajia pääkaupunkiseudulta. Aluksi LTOL-jaoston puheenjohtaja Kirsi Sutton toivotti johtajat tervetulleiksi, jonka jälkeen LTOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen kertoi johtajuustutkimuksen tuloksista. Tutkimuksessa käy ilmi työn moninaiset ongelmat, vaativuus ja tietenkin myös työn hyvät puolet. Työn vaativuus on vuosien mittaan kasvanut varhaiskasvatusyksiköiden kokojen myötä. Yhdellä johtajalla voi nykyään olla yhden päiväkodin sijasta jopa kolmekin eri päiväkotia. Päiväkotien määrän myötä ovat kasvaneet myös lapsi- että henkilöstömäärä. Varhaiskasvatusyksikköön voi siis kuulua useampia päiväkoteja tai/sekä erilaisia päivähoitomuotoja.

Täydennyskoulutuksen puute sekä johtajien jaksaminen nousi myös tutkimuksesta esiin. Lastentarhanopettajaliitto suunnittelee toimenpiteitä asioiden korjaamiseksi. Tehävänkuvia pitäisi selkeyttää ja palkkaus saada vastaamaan työn vaativuutta. Lisäksi pitäisi saada lisää aikaa ydintehtävälle.

IMG_3547OAJ:n työmarkkina-asiamiesTimo Mäki esitteli edunvalvonnan ydinkysymyksiä. Hän aloitti tuomalla esiin johtajan työhön liittyviä reunaehtoja, kuten ohjausasiakirjat, sopimukset, lainsäädäntö, tutkimus- ja kehittämistieto. Nämä määrittelevät mitä johtajan työ pitää sisällään.