Helsingin määräaikaisten opettajien kesäpalkka säilyy

Helsingin opetusvirasto on luopunut suunnitelmista leikata määräaikaisten opettajien palkkaa kesän ajalta. Viraston yleistä säästötavoitetta yritetään saavuttaa nyt muilla toimilla. HOAY on erittäin tyytyväinen siihen, että määräaikaisten opettajien palkkaus hoidetaan jatkossakin asianmukaisella tavalla. Myös OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on hyvin tyytyväinen, että Helsingissä ymmärretään koulutuksen merkitys ja työnantajakuvan tärkeys hyvien opettajien rekrytoinnissa.