Huhtifoorum 11.4.2013

Tilaisuuteen oli kutsuttu kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, jaostojen jäsenet, jaostojen varajäsenet, hallituksen puhe- ja läsnäolo-oikeutetut, jaostojen puhe- ja läsnäolo-oikeutetut sekä alueemme OAJ-valtuutetut. Tapaaminen oli meidän kaikkien yhteinen avoin foorumi, jonka tarkoituksena oli sitouttaa keskeiset aktiivitoimijat ja heidän varansa alueyhdistyksen toimintaan. Lisäksi haluamme tarjota kattavan koulutuspoliittisen katsauksen mahdollisimman monelle sekä käydä keskustelua yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.

Tilaisuuden avasi OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puheenjohtaja Laura Nurminen. Hän toivotti kaikki tervetulleiksi ja ensimmäiseksi esitteli meille yhdistyksen taloudenhoitaja Jonna Koskisen. Jonna Koskinen kertoi meille mitä asioita hän hoitaa, millaisia laskuja hänelle lähetetään ja mitä on tärkeä muistaa, kun hänelle laittaa postia. Yksi tärkeimmistä asioista on, että lomakkeet on allekirjoitettu ja laskuissa on vain pääkaupunkiseudulle ostettuja tavaroita, ei mitään ylimääräistä.

Tämän jälkeen pääsi koulutuspoliittinen osuus vuoroon. Hannele Louhelainen aloitti osuuden kertomalla meille ammatillisen puolen ajankohtaisista asioista. Hannele kertoi meille Euroopan komission kehotuksesta, miten ammatillista koulutusta tulisi uudistaa. Hän esitteli meille Suomen tämän hetkisen lähtökohdan, hyvät ja huonot puolet sekä sen miten Suomi näihin tavoitteisiin vastaa. Hannele esitteli meille myös rakenneuudistuksen työryhmän esityksiä, OAJ:n kantaa uudistuksiin sekä ammattikorkeakoulu-uudistusta. Valtavat leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta synnytti keskustelua foorumissa, jotka myös olivat Hannelen esityksessä mukana. 3 vuoden aikana rahoitus laskee 327 milj., joka tarkoittaa n. 2000 henkilötyövuotta! Rahoituksen väheneminen on aiheuttanut YT-menettelyjä monissa toimipaikoissa jo nyt ja tilanne pahenee edelleen rahoituksen pienentyessä vuosi vuodelta.

Koulutuspoliittiset aiheet jatkuivat koulutusjohtaja Heljä Misukan kertomana. Heljä kertoi meille kolmiportaisesta tuesta. OAJ:n tekemän tutkimuksen raportti kyselystä löytyy OAJ:n etusivulta. Tutkimuksesta kävi ilmi pääpiirteittäin: Suomen kunnissa lapset eivät saa sitä tukea, ainakaan heti tarvittaessa, jota laki vaatii. Opettajat tekevät arvioita ja täyttävät lomakkeita, mutta sitten sanotaan, ettei resursseja kunnassa ole. Myöskään ryhmäkoot eivät ole pienentyneet vaikka niissä on tukea tarvitsevia lapsia. Ryhmäkoon pienentämiseen kohdistetut tuet rahat eivät kohdistu tarpeeksi näihin tukea tarvitsevien ryhmien piiriin.

Heljä puhui meille myös esiopetuksen muuttumisesta velvollisuudeksi sekä sen muuttumisesta perusopetuksen piiriin. Tätä asiaa on pohdittu jonkin aikaa ja se on vielä työn alla. Saa nähdä miten asiassa käy. Heljä kertoi myös varhaiskasvatuslaista, sen etenemisestä ja aikataulusta. Tarkoituksena on kirjoittaa laki kokonaan uusiksi edes katsomatta vanhaa lakia vaan mietitään kaikki alusta. Keskusteltiin myös subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen. Suomessa keskustelu on aivan päin vastaista verrattuna muuhun Eurooppaan. Euroopassa kaikkien pitää päästä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Meillä Suomessa puhutaan, miten voisi välttää, etteivät lapset vaan olisi turhaan päivähoidossa.  On nostettava esille laadukas varhaiskasvatus ja lapsen oikeus siihen. Heljä kertoi myös lukio-koulutukseen vaikuttavista asioista.

Koulutuspolitiikka osuuden jälkeen pääsimme pitämään varsinaisen hallituksen kokouksen, johon saivat osallistua kaikki paikan päällä olijat. Tämä lienee harvinaista ja kokeellista, mutta avointa ja läpinäkyvää.  Kokous sujui hyvässä järjestyksessä, jonka jälkeen pääsimme nauttimaan illallisesta.

Illallisen aikana Pirita Hellberg, alueasiamiehemme kertoi omasta työstään, mitä se pitää sisällään ja mitä hänellä on tällä hetkellä työn alla. Illallisen jälkeen jaostojen puheenjohtajat kertoivat omista jaostoistaan, mitä ovat tehneet ja mihin toiminta painottuu. Seuraavaksi oli vuorossa esittelykierros. Kaikki pääsivät kertomaan kuka on ja mistä sekä tehtävänsä alueyhdistyksen toiminnassa. Kaiken kaikkiaan ilta oli hyvin onnistunut ja illalla käydyt keskustelut saivat taas yhteisen opettajuuden nousemaan esiin riippumatta mihin opettajakuntaan kukin kuuluu.