Kannanotto Helsingin yliopiston päätökseen

 

Opetusministeri Jukka Gustafsson

 

Kannanotto Helsingin yliopiston päätökseen koskien lastentarhanopettajakoulutuksen määrään lisäämistä

OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa n. 16 000 pääkaupunkiseudun opettajaa varhaiskasvatuksesta yliopistonlehtoreihin, OAJ Uusimaa puolestaan edustaa n. 7 300 opettajaa Uudenmaan maakunnassa. Yhdistyksien tehtävänä on mm. edistää opetuksen asemaa ja vaikuttaa koulutuspoliittiseen päätöksen tekoon. Tässä roolissa ne ottavat nyt kantaa em. lastentarhanopettajakoulutuksen määrän lisäämiseen ja toivovat Teidän ottavan alueyhdistyksien näkemyksen huomioon päätöksenteossanne.

Saamamme tiedon mukaan Helsingin yliopiston rehtori ei ole hyväksynyt lastentarhan-opettajakoulutuksen sisäänottomäärän lisäystä. Siitä huolimatta, että tätä koulutusta varten on saatavissa lisämäärärahaa.

Opetusalan ammattilaiset, päiväkodinjohtajat ja lastentarhanopettajat, ovat jo useita vuosia olleet huolissaan lastentarhanopettajien riittävyydestä. Lastentarhanopettajapula vaikuttaa jo nyt päiväkotien toimintaan ja varhaiskasvatuksen laatuun. Erityisesti yliopistokoulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien pedagoginen osaaminen ja riittävä määrä takaavat varhaiskasvatuksen hyvän laadun.

Kunnista saadun tiedon mukaan lastentarhanopettajavaje on jo niin suuri, ettei yliopistosta valmistuvien määrä riitä sitä paikkaamaan. OAJ:n Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueyhdistysten alueella toimivien lastentarhanopettajayhdistysten jäsentietoihin perustuen tiedämme, että pian eläkeiän saavuttavien lastentarhanopettajien määrä on kasvussa. Tämä tulee kasvattamaan lastentarhanopettajapulaa entisestään.

Lastentarhanopettajatarve lisääntyy alueella myös siksi, että päivähoitoon tulee jatkuvasti enemmän lapsia kuin kunnat ovat ennakoineet. Tämä lisää henkilökunnan tarvetta edelleen.

Toivomme teidän vaikuttavan siihen, että Helsingin yliopiston päätös saataisiin muuttumaan alueemme varhaiskasvatuksen tarpeita tukevaksi.

 

Helsingissä 27.2.2012

OAJ Pääkaupunkiseutu

Laura Nurminen               Mervi Piirainen
Puheenjohtaja                 2. Varapuheenjohtaja

OAJ Uusimaa

Markku Tikkanen             Päivi Koistinen-Karppinen
Puheenjohtaja                 1. Varapuheenjohtaja