Onnistuneet koulutustilaisuudet Holiday Inn`ssä

OAJ Pääkaupunkiseutu järjesti koulutustilaisuudet Holiday Inn`ssä. Löimme samalla kertaa kolme kärpästä yhdellä iskulla järjestämällä kaksi eri koulutustilaisuutta jäsenillemme. Tarjolla oli työyhteisökoulutusta sekOLYMPUS DIGITAL CAMERAä tabletti opettajan työvälineenä. Samalla järjestimme Uudenmaan alueyhdistyksen kanssa yhdessä tiedottajakoulutusta alueen jäsenyhdistyksien tiedottajille.

Alueen tiedottajia oli runsaasti paikalla. Kouluttajana toimi OAJ:n viestintäjohtaja Marja Puustinen. Tiedottajien OLYMPUS DIGITAL CAMERAkoulutusanti oli todella kattava ja antoi hyviä valmiuksia ja uusia ideoita veistinnän kehittämiseen. Koulutus loi innon nettisivujen päivittämiseen ja uutisten jakamiseksi jäsenille. Tuli tarvetta myös aloittaa erilaisten viestintävälineiden käyttäminen kaikkien jäsenten tavoittamiseksi.

Juha LahtinenTyöyhteisö kouluttaja Juha Lahtinen pyysi osallistujia miettimään aluksi sellaisia asioita, jotka ovat päällimmäisenä mielessä. Näitä osallistujia mietityttäviä asioita käsiteltiin koulutuksen aikana. Lahtinen toi koulutuksessa esille miten nykyään fokus on siirtynyt muutoksen kohtaamisesta muutoksessa elämiseen. Hän oli poiminut päivälle oman “tavoitteensa”: “Lapsi ihmettelee, nuori halveksii, aikuinen sietää. Vanhana ymmärtää, että lapsi oli oikeassa”.

Koulutuksen yhtenä aiheena oli herättää osallistujat miettimään mikä elämässä on epäoleellista, jonka voi karsia pois. Puhuttiin myös arvoista ja työelämätaidoista sekä miten ne vaikuttavat työelämässä. Koulutus oli hyvin keskusteleva, antoisa ja ajatuksia herättävä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATabletti opettajan työvälineenä -koulutus lähti aivan perusteista ja pysyi niiden parissa. Kouluttajana toimi Maarit Tourunen Amiedusta. Suurimmalle osalle osallistujia tabletit tuntuivat olevan käytännön tasolla aika uusia, joten käytiin läpi ihan iPadin käytännön aloitusta sekä perusasioita sen käytöstä. Kaiken kaikkiaan koulutukselle on selvästi tarvetta. Tabletit ovat tulleet koulumaailmaan. Niiden relevantti pedagoginen ja käytännöllinen käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa, ja tässä opettajat tarvitsevat koulutusapua. Koulutustilaisuus toi esille opettajien eri osaamistasot ja jatkossa tulemme harkitsemaan perus- ja jatkokurssien järjestämistä. Kiitos hyvästä alkuopetuksesta!”

Koulutuksen järjestämiseen käytetään jäsenten rahoja ja omavastuu koulutukseen osallistumisesta on nimellinen. Harmillisinta koulutustilaisuuksissa on se, että osa ilmoittautuneista jää pois ilmoittamatta ja näin osa halukkaista ei mahdu mukaan. Toisaalta koulutusohjeissamme sanotaan selkeästi, että peruuttamatta jättämisestä peritään koulutuksen todelliset kustannukset. Tämänkin koulutuksen jälkeen lähtee muutamalle jäsenelle iso lasku 🙁