Lastentarhanopettajat kävivät tapaamassa Raija Vahasaloa eduskunnassa

Sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo kutsui Espoon ja Vantaan lastentarhanopettajat eduskuntaan keskustelemaan varhaiskasvatuslaista. Raija Vahasalo halusi kuulla kentän toiveita lain valmisteluun liittyen: mitä uudessa laissa pitäisi huomioida ja keitä asiantuntijoita työryhmään olisi syytä kutsua.

Paikalla olivat OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi, Espoosta lastentarhanopettajat Hannele Huovinen, Soili Latvala ja Sirpa Honkanen, Vantaalta lastentarhanopettajat Susanna Nousiainen ja Helena Lehtinen sekä OAJ Pääkaupunkiseudun 2. varapuheenjohtaja Mervi Piirainen Helsingistä.

Tapaamisen lopuksi Susanna Nousiainen ojensi OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen lastentarhanopettajajaoston puolesta kannanoton koskien päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien työssäjaksamista. Kannanotto on lähetetty sähköisesti myös muille pääkaupunkiseudun päättäjille. Kannanotto löytyy myös kokonaisuudessaan edunvalvonta linkin alta.