Lastentarhanopettajat

LTOL-jaosto edustaa Helsingin, Espoon ja Vantaan lähes 3000 suomen- ja ruotsinkielistä lastentarhanopettajajäsentä. Jaostossa seurataan kunnissa tehtyjä varhaiskasvatukseen liittyviä päätöksiä, suunnitellaan lastentarhanopettajien työn tekemisen edellytysten ja edunvalvonnan edistämistä sekä järjestetään koulutusta ja jäseniltoja.

Jaosto koostuu Helsingin, Espoon ja Vantaan lastentarhanopettajayhdistyksen kolmesta edustajasta ja yksityisten päiväkotien edustajasta. Jaoston koko kasvoi varsinaisten jäsenten osalta viime vuonna yhteentoista, kun saimme jäsenen myös ruotsinkielisten lastentarhanopettajayhdistyksestä. Jaoston kokouksiin kutsutaan myös pääkaupunkiseudun OAJ-valtuutetut sekä opiskelijajärjestö Ebe ry:n edustaja.

Jaoston kokoonpano:

Salla Sutinen puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:                          Varajäsenet:
Reija Ahola,                                    Heidi Chydenius
Anna Laakkonen,                            Anna-Riikka Hiekkala
Merja Laitinen (sihteeri),                  Riitta Ojanperä
Minttu Ilveskivi-Hentilä,                    Lotta Lahtonen
Miia Keränen
Sanna Tilli,                                     Pia Kariniemi

Ruotsinkielisten edustaja:
Johanna Karlsson,                         Kati Nieminen

Opiskelijajäsenet:
Marika Pylkkö, Laura Saikkonen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella kutsuttuna OAJ-valtuutetut Merja Winter ja Tarja Ojanen

LTOL-jaoston lounastapaaminen 17.1. 2019

LTOL-jaoston perinteinen lounastapaaminen varhaiskasvatusjohtajien kanssa 17.1.19 – mukana Helsingistä Satu Järvenkallas ja Niclas Grönholm, Espoosta Virpi Mattila ja Barbro Högström ja Vantaalta Sole Askola-Vehviläinen. Jaoston edustajat Salla Sutinen, Merja Laitinen, Johanna Karlsson, Anna Laakkonen ja Markus Ropponen.
Keskustelun aiheina mm. henkilöstön nimikkeet, tehtävänkuvaukset, opettajien saatavuus, henkilökuntarakenteen muutokseen valmistautuminen ja Espoon työaikamalli

Alueyhdistyksen LTOL-jaoston perinteinen yhteysopettajien koulutusristeily 15.9.18 suuntautui Tallinnaan. Koulutus täyttyi hetkessä ja osanottajia oli kaikista pääkaupunkiseudun kunnista.

Menomatkan koulutusosuudessa OAJ:n erityisasiantuntija Kirsi Sutton luennoi uudesta varhaiskasvatuslaista, keskustelu kävi vilkkaana – varsinkin henkilöstön kelpoisuudet ja opettajien saatavuus puhututtivat. ELY:n puheenjohtaja Merja Laitinen avasi yhteysopettajan tehtäviä. Kuntien kuulumisissa nousivat esille SAK-aika, uudet nimikkeet ja paikallisten neuvotteluiden tilanne. Paluumatkalla tutustuimme Karvin toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arvioinnin keskeisiin tuloksiin ja kehittämisehdotuksiin.

Jaoston kokoonpano:

Salla Sutinen puheenjohtaja

Varsinaiset jäsenet:                                                   Varajäsenet:

Reija Ahola                                                                Heidi Chydenius

Anna Saario                                                               Anna-Riikka Hiekkala

Merja Laitinen (sihteeri)                                             Riitta Ojanperä

Minttu Ilveskivi-Hentilä                                               Lotta Lahtonen

Miia Keränen

Sanna Tilli                                                                  Pia Kariniemi

Ruotsinkielisten edustaja:

Johanna Karlsson                                                      Kati Nieminen

Opiskelijajäsenet:

Marika Pylkkö                                                           Laura Saikkonen

Puhe- ja läsnäolo-oikeudella kutsuttuna OAJ-valtuutetut Merja Winter ja Tarja Ojanen

Syksyn kokousaikataulu:   30.8.18, 4.10.18 ja 15.11.18

Jäsenilta päiväkodin johtajille tiistaina 7.11.2017.

Illan asiantuntijana ja luennoitsijana toimi Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

LTOL jaoston järjestämän illan aiheena oli paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat, niiden tuomat muutokset toimintaan ja toimintakulttuurin uudistamisen johtaminen.
Uudet suunnitelmat ovat herättäneet paljon keskustelua niin opettajien kuin esimiesten keskuudessa. Päiväkodin johtajat ovat avainasemassa
toimintakulttuurin uudistamisessa. Tämän hetken tilanne vaatii vahvaa muutosjohtamista ja pedagogista osaamista.
“Pedagogisen toiminnan arviointi on ensimmäistä kertaa velvoite”
“Kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen kehitystä ja oppimista, ne pitää pedagogisesti perustella”
 
“Moniammatillisuus on voimavara, kun kaikkien osaaminen, vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla”

“Esimiestyöt vievät ajan johtamiselta”

Lataa dokumentti: oaj.fi/ Päiväkodin johtaja 2017 kysely

“Varhaiskasvatuksen yksityiset palvelut”

Julkaisu minedu.fi: Valtakunnallinen selvitys 2015, julkaistu 2017

“Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030, selvitystyöryhmän ehdotukset luovutettiin ministerille 29.6.17”
Julkaisu: minedu.fi

Yhteysopettajien koulutusristeily

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen Ltol-jaosto perinteisellä yhteysopettajien koulutusristeilyllä 2.9.2017. Mukana jäseniämme Espoosta, Helsingistä, Vantaalta ja Kauniaisista. Yhteysopettajien vastuullista tehtävää yli 10 vuotta hoitaneet palkittiin Lastentarhanopettajan kalenterilla, muistamiset luovutti jaoston puheenjohtaja Kirsi Sutton.

Kiitos kaikille osallistujille!

 

Yksityisten päiväkotien opettajien ja esimiesten varhaiskasvatusilta

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti Yksityisten päiväkotien
opettajien ja esimiesten varhaiskasvatusillan 5.4.2017.

Hyvin onnistuneeseen iltaan osallistui yhteensä yli 40
lastentarhanopettajaa ja esimiestä. Asiantuntijoina ja luennoitsijoina
olivat OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä ja työmarkkina-asiamies
Timo Mäki. Jäsenillassa pureuduttiin tällä kertaa varhaiskasvatuksen
ajankohtaisiin asioihin, lyhyesti sekä työehtosopimus asioihin että
työsuojeluun. Aiheet olivat todella kiinnostavia ja asioiden parissa
olisi voinut pitempäänkin viettää aikaa.

Auli alusti lakiin tulleista muutoksista, varhaiskasvatuksen
perusteista ja eduista joita OAJ meille tarjoaa. Uusien perusteiden
kohdalla puhututti erityisesti mitkä ovat opettajan rooli ja vastuut.
Timon terveisinä kaikille oli, että muistakaa huolehtia omista
oikeuksistanne. Jokaisessa työpaikassa tulee olla
työsuojeluvaltuutettu, kun työpaikalla on vähintään kymmenen
työntekijää. Tulevaisuudessa olisi hienoa myös nähdä enemmän
luottamusmiehiä yksityisissä päiväkodeissa.

Vinkatkaa kaverillekin meidän toiminnasta ja jäsenyydestä, joka
työskentelevät yksityisellä sektorilla varhaiskasvatuksen opetus-,
esimies- tai asiantuntijatehtävissä. Meneillään on 30.9. saakka LTOL:n
ja OAJ:n jäsenhankintakampanja. Tämän linkin takana lisäinformaatiota
http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/etusivu.

Kiitos kaikille iltaan osallistuneille ja hyvistä palautteista
toiminnan kehittämiseksi!

VASU 2017

 
OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti VASU2017 illan lastentarhanopettajille 22.3.17 Akava -talossa. Paikalla oli runsain määrin opettajia, paikat täyttyvät jo muutamassa päivässä!
Illan asiantuntijana ja luennoitsijana toimi Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen – suurkiitos Anittalle.
Illan aikana luotiin katsaus menneeseen – miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka ovat kehittyneet ja mitä haasteita uudistustyössä on ollut. Lain vaikutusten arvioinnista keskusteltiin, samoin kuin nykyisestä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja henkilöstörakenteesta.
Mikä vasussa muuttuu? Tähän kysymykseen saimme vastauksia. Jokaisen opettajan täytyy muistaa pedagogiikan korostuminen uuden vasun myötä. Lastentarhanopettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toteutumisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
Moniammatillisuus on voimavara, kun kaikkien osaaminen, vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla 🙂
Lastentarhanopettaja ota rohkeasti roolisi 🙂

Varhaiskasvatuspäivän Iltamat 17.3.2017

Lastentarhanopettajaliitto järjesti 16.3.2017 Valtakunnallisen Varhaiskasvatuspäivän jo 27. kerran. Suomessa päiväkotien varhaiskasvatukseen osallistuu lähes 300 000 lasta. Päiväkoteja on 3 700.

Varhaiskasvatuspäivän Iltamat 17.3.2017

“Lastentarhanopettajan työ on helppoa?!?

Pitää vain;

hallita oma alansa

ja vähän psykologiaa

ja kasvatustieteitä

ja filosofiaa

tietotekniikkaa lainsäädäntöä
ja lakiasetuksia

joita sitten hallitus suuressa viisaudessaan muuttelee…

niin ja – opetussuunnitelma, sitä ei saa unohtaa!”

Osin näillä sanoilla LTOL-jaoston puheenjohtaja Kirsi Sutton toivotti lämpimästi tervetulleeksi lukuisan joukon lastentarhanopettajia Varhaiskasvatuspäivän Iltamiin Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. LTOL-jaosto ja jäsenet juhlistivat Varhaiskasvatuspäivää, jonka tavoitteena on kertoa opettajuudesta päiväkotien varhaiskasvatuksessa.
Lastentarhanopettajan osaamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia lapsen koko loppu elämälle.

 

Varhaiskasvatuspäivän jäsentilaisuuden järjestämisen vetovastuu oli tällä kertaa Espoolla. Juhlapaikka Ravintola Keilaniemen Ranta edustaa espoolaisuutta merellisen sijaintinsa vuoksi mainiosti. Jälkiruokaa, vaniljaista jogurttipannacottaa, kehuttiin erityisesti. Iltamien ohjelmasta ja iloisesta tunnelmasta vastasivat Viihdekuoro Cawiar ja Stand up- koomikko Jaakko Suomala.
Iso kiitos Iltamien työryhmälle järjestelyistä!

“Olemme muuttuvan pedagogisen toimintakulttuurin kannalta merkittävässä käännekohdassa. Nyt jos koskaan tarvitaan lastentarhanopettaja vastaamaan varhaiskasvatuksen pedagogiikasta”, totesi Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja, OAJn 3. varapuheenjohtaja Anitta Pakanen illan tervehdyspuheessaan. Hän muistutti myös LTOLn Kuntavaali-tavoitteista:

Sivistyskunta pitää huolen pienimmistäkin kuntalaisista!
Kiitos kaikille Varhaiskasvatuspäivän Iltamiin osallistuneille!
Nyt on pedagogiikan aika!

https://lastentarhanopettajankoulutus125.com/2017/03/15/varhaiskasvatuspaiva-16-3-nyt-on-pedagogiikan-aika/

Merja Laitinen, LTOL-jaoston varapj.

yhteysopettajakoulutus 3.9.2016

LTOL-jaoston yhteysopettajakoulutus 3.9.2016

Pääkaupunkiseudun LTOL -jaoston yhteysopettajaristeilylle ilmoittautui yli 30 innokasta yhteysopettajaa Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. Mukaan oli lähtenyt niin konkariyhteysopettajia kuin myös uusia ja vasta vähän aikaa sitten rekrytoituja yhteisopettajia. Yhteysopettajakartoituksia on tehty aktiivisesti kaikissa kunnissa viime keväänä, ja kartoitusta jatketaan yhdistyksissä.

Tilaa risteilylle oli varattu 60 yhteysopettajalle. Ilmoittautuminen tapahtui jo ennen kesälomia. Saimme palautetta jo kesäkuussa, että ilmoittautumisajankohta on hankala, kun ei tiedä onko syksyllä enää yhteysopettaja vai ei. Laivayhtiöstä johtuen, ilmoittautuminen ei valitettavasti ole mahdollista myöhemmin. Syyskuun alku on teidän mielestänne hyvä ajankohta järjestää yhteysopettajakoulutus, joten pidämme tästä ajankohdasta kiinni.

Yhteysopettajakoulutuksen tavoitteena oli jakaa tietoa järjestäjien ja osallistujien kesken. Esittelimme ajankohtaiset varhaiskasvatusta koskevat asiat, kuten kilpailukykysopimuksen tilanne, varhaiskasvatuslain toinen vaihe ja paljon keskustelua aiheuttanut Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Koulutusosiossa kerroimme yhteysopettajan tehtävistä, jäseneduista, OAJ:n toiminnasta ja viestinnästä.

Saimme erinomaisen tärkeää tietoa myös teiltä. Olimme etukäteen miettineet kysymyksiä, joilla voimme kehittää yhteysopettajatoimintaa ja tiedottamista. Seuraavia asioita voimme muun muassa kehittää:

Tiedottaminen

  • Positiivinen yllätys vastaustenne perusteella oli se, että yhdistyksiltä ei juurikaan tule ärsyttäviä tai turhia viestejä. Muita opettajaryhmiä koskevat viestit koettiin vähiten mielenkiintoisina.
  • Kuukausiviestit ovat mielenkiintoisia ja viesteihin toivotaan käyttökelpoisia linkkejä
  • Toiveena oli myös, että tapahtumista ja koulutuksista tulisi kotisivuille tiivistelmät
  • Uusille jäsenille haluttiin yhdistyksistä Tervetuloa jäseneksi – viesti ja infopaketti jäseneduista.

Esititte toiveen jonkinlaisesta keskustelufoorumista. Meille yhdistyksiin voi aina lähettää matalla kynnyksellä sähköpostia ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja toivomme, että pikemminkin otatte yhteyttä, kuin ette. Kaikilla pääkaupunkiseudun yhdistyksillä on omat kotisivut, joista löydätte tärkeää ja tarpeellista tietoa.

Helsingin Lastentarhanopettajat ry www.hela-ry.fi

Vantaan Lastentarhanopettajat ry http://www.vly.kotisivukone.com/

Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry http://www.ely.fi/

Svenska Barnträdgårdslärarföreningen r.f. http://svbtl.kotisivukone.com/

Toivoitte myös toista tapaamista ja sovimme pikaisesti jaoston jäsenten kanssa, että järjestämme uuden yhteysopettajatilaisuuden helmikuun 2017 alussa. Silloin emme lähde risteilemään, vaan tilaisuus pidetään maissa.

Kannattaa seurata yhdistyksistä tulevia tiedotteita. Syksylle on suunniteltu mielenkiintoisia jäsentilaisuuksia.

Kiitokset kaikille osallistujille. Tapaamme seuraavan kerran

6.9LTOL

Esiopetusilta

Esiopetusilta 6.9.16
Uusi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet astui voimaan elokuussa 2016. Uudistus on herättänyt lastentarhanopettajien keskuudessa vilkasta keskustelua. Millä tavalla uudistus näkyy esiopetuksessa ja miten vahvistetaan laaja-alaista opetusta? Miten toimintakulttuurin muutos näkyy toiminnassa?

LTOL-jaosto oli saanut luennoitsijaksi opetusneuvos Arja-Sisko Holapan, joka on ollut vastuussa esiopetussuunnitelman uudistustyöstä. Ilta kiinnosti jäsenistöä, sillä paikat menivät saman tien täyteen. Meitä oli Valopihalla lähes 70 opettajaa!

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostu, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksessa opitaan kaikilla aisteilla, moniulotteisesti, laaja-alaisesti ja
leikkien. Oppimisympäristöt tukevat opetusta ja ne ovat muunneltavissa. Lähtökohtana on lapsen eheä oppimisen polku.

Osallistujat olivat saaneet etukäteen esittää kysymyksiä, jotka käsittelivät muun muassa lapsen tukea esiopetuksessa, miten suunnittelua pitäisi muuttaa, ja mitkä ovat tärkeimmät erot uudessa esiopetussuunnitelmassa verrattuna edelliseen, miten uusi
esiopetussuunnitelma vastaa 2010-luvun teemoihin ja haasteisiin.

Kävimme keskustelua hyvistä käytännöistä miten lapsen ääni saadaan kuuluviin toiminnan suunnittelussa. Osallistavat menetelmät ja lapsen aloitteisiin tarttuminen eivät tarkoita sitä, että jokainen aamu aloitetaan pohdinnalla, että ”Mitäs tänään tehtäisiin?”. Esiopetus on
tavoitteellista toimintaa ja opetuksen tavoitteet määrittyvät paikallisesti laaditun opetussuunnitelman mukaan

Kiitokset kaikille osallistujille!

 

Valopiha6.9Ltol 6.9

 

Erityislastentarhanopettajien jäsenilta

13245884_10201737019103089_1492199755_nEira Suhonen

Ltol-jaosto järjesti erityislastentarhanopettajille jäsenillan 17.5.16. Luennoimassa Eira Suhonen Helsingin yliopistolta aiheesta “Kasvattaja vai opettaja – erityisopettajan pedagoginen vastuu”. Kiitos osallistujille!