Kannanotto kansanedustajille 6/2015

oaj pks

 

 

1.6.2015

Arvoisa kansanedustaja,

 

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto haluaa onnitella teitä tultuanne valituksi tärkeään tehtävään. LTOL-jaosto koostuu lähes 3000 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan suomen ja ruotsinkielisistä lastentarhanopettajajäsenestä.

Lastentarhanopettajat odottivat viimeiset kolme hallituskautta päivähoitolain uudistamista. Neljäkymmentäkaksi vuotta vanha laki uudistettiin osittain viime hallituskauden lopussa. Lain toivottiin tuovan paljon parannuksia lapsen varhaiskasvatuspäivään sekä lastentarhanopettajien ja muiden varhaiskasvatuksen ammattilaisten työoloihin.

Lakiuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin lapsiryhmien enimmäiskoko, korostettiin pedagogisen osaamisen merkitystä ja siirrettiin valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma Opetushallituksen tehtäväksi. Pääkaupunkiseudun kunnissa lapsiryhmät ovat paisutettu äärimmilleen ja käyttöastetavoite ohjaa ryhmässä toimivien lasten määrää. Pula pätevistä lastentarhanopettajista on suuri ja epäpätevien opettajien määrä voidaan laskea sadoissa. Jo nykyisessä tilanteessa on vaikea toteuttaa pedagogisesti laadukasta varhaiskasvatusta.

Lain toisen vaiheen toteutus jäi uuden hallituksen tehtäväksi. Sitä ohjaa lausuma, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutuksia mm. vaikutuksia laatuun ja ryhmäkokoihin. Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa yhtenä tärkeimmistä muutoksista oli varhaiskasvatusmääritelmän täsmentäminen sekä henkilöstön nimikkeiden muuttaminen koulutustaustan mukaan. Parannuksia piti tulla myös erityistä tukea tarvitsevien lasten erityisopetukseen.

27.5.2015 julkistetussa hallitusohjelmassa varhaiskasvatussektorille on suunniteltu rajuja leikkauksia ja heikennyksiä. Subjektiivista päivähoito-oikeutta halutaan rajata laajasti, ryhmäkokoja kasvattaa ja korvata lastentarhanopettajan toteuttama varhaiskasvatus kerhotoimintana, jossa henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ovat väljät. Nämä esitykset ovat suuressa ristiriidassa varhaiskasvatuslain linjausten kanssa.

Toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä varhaiskasvatusta koskevissa asioissa.

Meihin voi olla yhteydessä missä tahansa varhaiskasvatusta koskevissa kysymyksissä ja tulemme mielellämme keskustelemaan aiheesta kanssanne. Ohessa pieni materiaalipaketti, joka kuvaa lastentarhanopettajan työtä ja vaikuttavuutta.

Toivotamme onnea ja menestystä työssänne kansanedustajana.

Yhteistyöterveisin,
Kirsi Sutton
Puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseutu, LTOL-jaosto
+358 50 5704021
kirsi.m.sutton@gmail.com