LTOL:n alueelliset neuvottelupäivät 23-24.3.Vierumäellä

Pääkaupunkiseudunalueyhdistyksen lastentarhanopettajaliiton jaoston jäsenistöä oli neuvottelupäivillä paikalla runsaasti. Tapahtumaan osallistui eteläisestä Suomesta alueen LTOL- ja OAJ- valtuutettuja, yhdistysten ja alueyhdistysten puheenjohtajia sekä luottamusmiehiä.
    Ajankohtaisista työmarkkina-, varhaiskasvatus- sekä järjestö- ja viestintäasioista neuvottelupäivän osallistujia informoivat OAJ:sta Kristiina Johansson ja Auli Setälä sekä LTOL:n puheenjohtaja Anne Liimola ja LTOL:n tiedottaja Rille Repo. Tarkoituksena oli päivittää tietoja ajankohtaisista asioista sekä luoda suhteita muiden yhdistysten vaikuttajiin saadaksemme yhteiset vahvat linjat. Vasta aloittaneet Pääkaupunkiseudun, Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon  alueyhdistykset esittäytyivät ja kertoivat toiminnastaan.

Lauantaina visioimme liiton tulevaisuuden tavoitteita. Tärkeimpänä niistä kävimme keskustelua varhaiskasvatuksen ja siihen liittyvän uudistettavan varhaiskasvatuslain painopisteistä sekä evästimme liiton lainsäädäntöön vaikuttavia toimijoita kentän näkemyksillä.

Saimme tehtäväksemme miettiä pienissä ryhmissä mitä uuteen  varhaiskasvatuslakiin pitäisi kirjata ja miten voimme vaikuttaa uuden varhaiskasvatuslain laatimiseen. Ryhmätöiden purkuvaiheessa nousivat esille mm. ryhmäkoko, nimikkeet, koulutus ja resurssit. Yhteinen asia viritti aktiivisen keskustelun, joka oli todella antoisaa.