OAJ Pääkapunkiseudun kevätkokous 23.4.2013

Kokous pidetään tällä kertaa Espoossa, Omniassa. Varsinainen kokous alkaa klo 18.00., mutta valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu jo klo 16.30 ja muu ohjelma klo 17.00., josta tarkemmin OAJ PKS kevatkokouskutsu 2013

Ohessa myös OAJ PKS toimintakertomus 2012-kevätkokoukselle, johon kannattaa tutustua etukäteen.

Tervetuloa kaikki jäsenet paikalle kuulemaan ja keskustelemaan hallituksen toiminnasta.
Muistakaa myös aktiivinen-jäsen kilpailu. Täältä saa taas yhden leiman lisää ja olet lähempänä palkintoja.