OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus Eduskunnassa 24.4.2013

Pääkaupunkiseudun hallitus kävi tapaamassa kansanedustajia. Veimme terveisinä kentän ja järjestön näkemyksiä ajankohtaisista kasvatus-, opetus- ja koulutusasioista läpi koko koulutuskentän. Puheenjohtaja Laura Nurminen toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi sekä toi esille yleiset koulutukseen liittyvät asiat.Jaostojen puheenjohtajat kertoivat puolestaan oman jaostonsa esiin nostamat tärkeimmät kärjet.

LTOL-jaoston puheenvuoron käytti OAJ Pääkaupunkiseudun toinen varapuheenjohtaja Mervi Piirainen. Hän puhui ryhmäkoon maksimikoon määrittämisestä, tehostetun ja erityisen tuen saamisesta heti tarpeen ilmestyessä, johtajien työkentän kasvamisesta sekä lastentarhanopettajakelpoisuuden omaavan henkilöstön lisäämisestä varhaiskasvatuksessa.

Ysi-jaoston puheenjohtaja Heli Haaro kertoi myös suurista opetusryhmistä, varsinkin kun ei oteta huomioon oppilasainesta luokkien kokoa määriteltäessä. Huoli on myös maahanmuuttajataustaisten oppilaiden tuen tarpeen huomioiminen.  Kaikkien nuorten jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen ja mahdollisen syrjäytymisen ehkäiseminen vaativat resursseja jo peruskoulussa. Näitä ennaltaehkäiseviä resursseja ovat mm. pienet ryhmäkoot ja oppilaiden saama opetustuntimäärä.

OAO-jaoston puheenjohtaja Leena Teittinen puhui ryhmäkokojen suurentamisesta ja ohjausresurssien vähentämisestä, joka aiheuttaa koulutuslaadun heikkenemistä, myös erityisopetuksen. Aikuiskoulutuksen supistaminen uhkaamyös  nuorisotakuun toteutumista.

YLL-jaoston puheenjohtaja Pia Mänttäri kertoi, että yliopistoissa opetuksen resursointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sujuvat opintopolut, laadukas opetus ja riittävien ohjausresurssien panostaminen kannatta sekä opetuksen ja tutkimuksen eriyttäminen olisi pysäytettävä.

Tilaisuudessa jaettiin paikalla käyneille kansanedustajille OAJ Pääkaupunkiseudun tekemiä kärkihanke-esitteitä ja. Paikalle saapuneet kansanedustajat olivat todella kiinnostuneita opetuksen ja kasvatuksen tilasta pääkaupunkiseudulla. Esitykset herättivät paljon kysymyksiä ja keskustelua varhaiskasvatuksesta yliopisto-opetukseen. He myös toivoivat tästä jatkuvaa käytäntöä pysyäkseen ajan tasalla meidän asioissamme.

Tilaisuuteen osallistuivat mm. Raija Vahasalo, Sari Sarkomaa, Jorma Jääskeläinen, Ben Zyskowicz ja Pauli Kiuru.