OAJ Pääkaupunkiseudun kevätkokous 25.4.2012

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Helsingin yliopistolla.
Koulutusosiossa kokouksen yhteydessä filosofian professori Timo Airaksinen luennoi aiheesta ”Työn ja edunvalvonnan etiikka”.

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin LTOL:n puheenjohtaja Anne Liimola ja sihteeriksi Seppo Sainio. Paikalla oli 64 kokousedustajaa 10 yhdistyksestä.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2011 sekä vahvistettiin tuloslaskelma ja tase vuodelta 2011 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilivuodelta 2011.

Yhdistyksillä on mahdollisuus anoa OAJ Pääkaupunkiseudun hallitukselta tukea edunvalvonnan ja vaikuttamisen tehostamiseen sekä koulutuksen järjestämiseen.