OAJ Pääkaupunkiseudun syyskokous

OAJ PKS syyskokouskutsu 2018

OAJ PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHDISTYKSILLE JA SYYSKOKOUSEDUSTAJILLE!

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Akavatalon Valopihalla (os. Kellosilta 7, 00520 Helsinki) keskiviikkona 28.11.2018.

Sääntöjemme 12 § mukaan kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille sähköpostitse lähetettävillä kutsukirjeillä. Tämä kokouskutsu on lähetetty puheenjohtajille 4.11.2018.

– Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkavat klo 16.45.

– Ajankohtaisia edunvalvonta-asioita,

OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo, klo 17.15-18.00

– Varsinainen kokous alkaa klo 18.00

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11§ määräämät asiat.

Sääntöjen 10 § mukaan kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa sataa (100) jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä kohti.

Liitteessä on paikallisyhdistysten (ja niiden jäsenyhdistysten) sekä muiden jäsenyhdistysten jäsenmäärät (OAJ:n tilasto 1.1.2018). Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle (sääntöjen 17§). Kokoukseen saavat osallistua kaikki henkilöjäsenet, vaikka äänivaltaa käyttävätkin vain valtakirjan saaneet. Toivomme paikalle runsasta osallistumista!

Paikallisyhdistykset ja jäsenyhdistykset antavat virallisille edustajille valtakirjan, jonka malli ohessa liitteenä. Pyydämme yhdistyksiä käyttämään tämän mallin mukaisia valtakirjoja.

Kokousmateriaali: Kokouksen asialista on kutsun liitteenä. Lisäksi liitteenä ovat hallituksen laatimat toimintasuunnitelmaesitys ja talousarvioesitys kalenterivuodelle 2019.

Kokousjärjestelyihin liittyen lisätiedustelut puheenjohtajalta (hanna.iso-kuortti@hotmail.com).

TERVETULOA!

OAJ Pääkaupunkiseutu ry:n hallitus

Hanna Iso-Kuortti puheenjohtaja