OAJ Pääkaupunkiseudun YT-päivät Paasitornissa

Jo perinteeksi muodostuneet yt-päivät pidettiin 6.10. 2015 Paasitornissa. Pääkaupunkiseudun YT-yhteyshenkilö Kaarlo Kontro järjesti tilaisuuden nyt viimeistä kertaa siirryttyään eläkkeelle 1.8. alkaen. Päivän aluksi Kaarlo puhui yhteistoiminnan historiasta, yhteistoimintajärjestelmistä sekä muista ajankohtaisista asioista.

Kuntien työsuojeluvaltuutetut ja OAJ Pääkaupunkiseudun jaostojen puheenjohtajat kertoivat toimintansa kuulumiset. Jokaisessa puheenvuorossa kuultiin hallituksen esittämistä säästötoimenpiteistä ja näiden tuomista vaikutuksista kunnissa.

Sirkku Lehtimäki, työsuojelutarkastaja Etelä-Suomen aluehallintovirastosta puhui turvallisen ja terveellisen työympäristönedellytyksistä, työsuojelutarkastuksista sekä opetusalan työsuojeluvalvonnasta. Hän korosti työpaikkaselvityskäynneistä, että työpaikoilla ei saa jäädä epäselväksi työpaikkakäynnin syyt ja velvoitteet työnantajan jatkotoimenpiteistä.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka kertoi koulutuspoliitiikan ajankohtaiset asiat – ensin yleisesti leikkausten vaikutuksista opetusalalla, sekä tarkemmin  varhaiskasvatuslaista, perusopetuksen opetussuunnitelmatyöstä, lukion kehittämisestä ja ammatillisten oppilaitosten tilanteesta sekä pakolaisten lisääntyvän määrän tuomista haasteista opetusalalle.

VTT Tapio Bergholm, tutkija SAK:staOLYMPUS DIGITAL CAMERA  piti todella hyvän ja mielenkiintoisen luennon työelämän ja yhteistoiminnan kehityksestä ja historiasta. Hän toi hyvin esille miten toiminnot ja tavat ovat muuttuneet historian saatossa, yksittäisenä aihealueena esimerkiksi  ”koulutustason nousu ja ihmisoikeuksien paraneminen ongelmana”. Hän puhui myös ammattitaidon arvostamisesta: kunnioituksen sijaan työntekijät kohtaavat usein haastamista, pilkkaamista, uhmaamista ja rettelöintiä. Hän halusi muistuttaa myös työelämän oikeuksien ja velvollisuuksien koskevan sekä työnantajia että työntekijöitä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OAJ:n työelämäasiamies  Riina Länsikallio tuli yhteistoimintapäivään puhumaan työsuojeluasioista. Riina toi esiin huolensa suunnitelmista pidentää työaikaa -tämä vaikuttaisi suoraan työssäjaksamiseen. Työnantajan tulee tehdä kaikkensa työntekijöidensä hyvinvoinnin eteen: ”Sisäilmasairastunutta opettajaa ei saa irtisanoa, jos ei ole käytetty kaikkia työnantajan mahdollistamia keinoja tehdä opettajan työtä eikä häntä saa myöskään siirtää palkaltaan ja työajaltaan heikompiin tehtäviin.

Myös ryhmäkokojen suurentamisten vaikutukset tulisi huomioida työskentelyoloissa: ”ilmamäärät eivät riitä päiväkodeissa, esimerkiksi eräässä kunnassa vain 5 päiväkotia täyttää ilmamäriltään mahdollisuuden ottaa hallituksen kaavailemat lisälapset”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yhteistoimintapäivä viritti osallistujat aktiiviseen keskusteluun luennoitsijoiden sekä toistensa kanssa.