OAJ Pääkaupunkiseutu järjesti koulutuksen yhdistysten tiedottajille 23.10.2019

OAJ Pääkaupunkiseutu järjesti koulutuksen yhdistysten tiedottajille 23.10.2019.

Tilaisuuden kouluttajana toimi tiedottaja, koulutussuunnittelija Marika Ojala, TJS Opintokeskuksesta (TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n koulutus- ja kehittämisorganisaatio)

Koulutuksen tavoitteet:

  • Saada tietoa ja ideoita yhdistyksen viestinnän hoitamiseen
  • Hahmottaa, mitä materiaaleja ja kanavia hyödyntää, mistä tiedottaa
  • Saada vastauksia osallistujien mahdollisiin tiedottamisen haasteisiin

Tilaisuudessa pohdittiin facebookin kyselytyökalua hyödyntäen, mitkä ovat osallistujien mielestä kolme parasta välinettä, joiden kautta halutaan kuulla yhdistyksen toiminnasta. Onko kanavan käytöllä jokin erityinen tavoite? Mitä kohderyhmiä tavoitellaan? Miten usein viestitään, millaisia sisältöjä, kuka viestii? Viestintäkanavien hyötyjä ja haittoja pohdittiin ryhmätyönä.

Illan aikana käytiin läpi myös yhdistyksen viestintää, tapahtuman tai aiheen viestinnän suunnittelua sekä sosiaalisen median käyttöä yhdistyksen viestinnässä.

Luennoitsija Marika Ojala laati koulutuksesta osallistujien toiveet huomioiden materiaalin OneDrive Pilvipalveluun, linkki on jaettu osallistujille.  Materiaali on saatavilla myös alueyhdistyksen aktiivien käyttöön.