OAJ:n vaikuttamistyö ja OAJ Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueyhdistysten yhteinen kannanotto tuotti tulosta!

Vaikuttaminen kannattaa!  OAJ Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueyhdistykset tekivät yhdessä kannanoton lastentarhanopettajien koulutuspaikkojen määrän lisäämiseksi. Kannanotto on annettu tiedoksi 27.2.2012. Helsingin yliopiston rehtori on lähettämämme kannanoton jälkeen tehnyt esityksen lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä 20 opiskelijapaikalla.