Ohjeet koulutustilaisuuksien avustushakemuksia varten

OHJEET JÄSENYHDISTYSTEN JA NIIDEN ALAYHDISTYSTEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN AVUSTUSHAKEMUKSIA VARTEN

OAJ Pääkaupunkiseutu myöntää anomuksesta jäsenyhdistyksille ja niiden alayhdistyksille avustusta koulutustilaisuuksiin, joiden tarkoituksena on edunvalvonnan ja työelämätaitojen kehittäminen.

Koulutuksen tulisi lähtökohtaisesti olla
–          jäsenryhmien välistä yhteistyötä tukevaa
–          avointa useamman yhdistyksen jäsenille, useammalle opettajaryhmälle suunnattua
–          yhdelle opettajaryhmälle suunnattua, ja kaikkien kaupunkien ko. opettajat on kutsuttu
–          vakiintuneet toimintatavat ylittävä

Tukea ei myönnetä esim. yhden yhdistyksen hallitustyöskentelyn tukemiseen, yksittäisten toimijoiden omaan kouluttautumisen tai yhdistysten omaan jäsenkoulutukseen.

Hakemuksesta tulee ilmetä
– hakijan nimi
– pankkitilin numero
– yhteyshenkilön nimi yhteystietoineen
– koulutustilaisuuden teema
– koulutustilaisuuden paikka ja aika
– koulutustilaisuuden ohjelma ja luennoitsija(t)
– arvioitu osallistujamäärä

Hallitukselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteeseen OAJ Pääkaupunkiseutu, Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki tai sähköpostitse puheenjohtaja (at) oajpks.fi .

Hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Myös jälkikäteen anominen on mahdollista. Hallituksen kokousaikataulu löytyy kotisivuilta www.paakaupunkiseutu.fi ”Tapahtumat” välilehdeltä.

Avustus maksetaan todellisten kulujen mukaan eli yhdistyksen tulee toimittaa selvitys tilaisuuden toteutumisesta. Tositteet, toteutunut ohjelma ja osallistujaluettelo on toimitettava kahden kuukauden kuluessa tilaisuudesta em. osoitteeseen.

OAJ Pääkaupunkiseutu maksaa kustannuksista korkeintaan 25 euroa/osallistunut jäsen.

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY