Opettajanvirkoja haettavan

Pääkaupunkiseudun kuntien opettajanvirat ovat haettavissa.

Espoo
https://www.tyonhaku.espoo.fi/OpenJobs.asp

Helsinki
https://www.erekryhelsinki.fi/OpenJobs.asp

Kauniainen
http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/avoimet_tyopaikat

Vantaa
https://www.tyonhaku.vantaa.fi/