PÄÄKAUPUNK​ISEUDUN KASVATUS- JA OPETUSALAN VUODEN ESIMIES ON VALITTU

OAJ Pääkaupunkiseutu halusi herättää keskustelun esimiesten keskeisestä roolista kasvatus- ja opetustyössä, opetuksen kehittämisessä sekä työyhteisöjen hyvinvoinnissa.

Jäsenyhdistykset ja työyhteisöt saivat kevään aikana tehdä alueyhdistyksen hallitukselle esityksiä vuoden kasvatus- ja opetusalan esimieheksi (esim. päiväkodin johtaja, rehtori tai johtaja). Esitysten perusteella valittiin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun vuoden esimies. Tarkoitus on käynnistää kisa myös ensi lukuvuonna.

Työyhteisöt ovat erilaisia, niinpä hyviä esimiehiäkin on monenlaisia.
Kilpailukriteereinä olivat mm.
–      vahva oman alan asiantuntijuus
–      vuorovaikutustaidot, luotettavuus, oikeudenmukaisuus
–      luottamus alaisiin, heidän kannustamisensa ja tukemisensa
–      ongelmatilanteiden ratkaisukyky
–      hyvän työilmapiirin vaaliminen

Kaikissa kilpailuesityksissä korostuivat erityisesti seuraavat ominaisuudet: luotettavuus ja kyky luottaa alaisiin sekä helposti lähestyttävyys. Nämä ovat selkeästi taitoja, joita alaiset arvostavat.OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksen valinta hyvien hakemusten joukosta perustui sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin että johtamistapaan.

Voittajaehdokasta esitti (rehtorin tietämättä) koulun työyhteisö, joka toi esimiehestään esiin mm. seuraavia ominaisuuksia: vankka työkokemus ja halu kehittyä työssään, kyky asetta asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen ja olla aidosti läsnä, tukee ja kannustaa alaisiaan vaikeissakin olosuhteissa, painottaa henkilöstön tärkeyttä ja hyvää osaamista, uskaltaa jakaa vastuuta ja kysyy henkilöstön mielipiteitä, omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja hersyvän huumorin, luottaa ja on luotettava, tarvittaessa jämäkkä, aito ja inhimillinen ja aina opettajiensa puolella.

OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksen valinta pääkaupunkiseudun vuoden kasvatus- ja opetusalan esimieheksi 2013 on Mellunmäen ala-asteen rehtori Tiina Hieta. Yhdistys onnittelee ansiokasta rehtoria lämpimästi! Voittaja julistettiin ja palkittiin alueyhdistyksen kevätkokouksessa 23.4.2013.

OAJ Pääkaupunkiseutu on perustettu 6.4.2011.
Yhdistys edustaa lähes kaikkia opettajia Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Yhdistyksemme jäseniä ovat:
– lastentarhanopettajat ja varhaiskasvattajat sekä päiväkodin johtajat
– yleissivistävän opetuksen opettajat ja rehtorit (mm. perusopetus, lukio ja vapaa sivistystyö)
– ammatilliset opettajat (mm. toinen aste, ammattikorkeakoulut)
– yliopiston opetushenkilöstö ja
– ruotsinkieliset opettajat (lastentarhanopettajista yliopistoon).

Jäsenemme työskentelevät niin kaupunkien kuin valtion ja yksityisten opetuksenjärjestäjien ja säätiöiden tai yritysten ja kuntayhtymien ylläpitämissä oppilaitoksissa. Meillä on n. 16 000 jäsentä! Yhdistyksen tehtävänä on mm. edistää opetuksen asemaa ja vaikuttaa koulutuspoliittiseen päätöksen tekoon.

 

Yhteys- ja lisätiedot:
Laura Nurminen
puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry
p. 040-5040322
laura.nurminen@edu.hel.fi