Pääkaupunkiseudun vuoden esimiehen 2014 valinta

OAJ Pääkaupunkiseutu haluaa pitää yllä keskustelua esimiehen roolista kasvatus- ja opetustyössä. Työyhteisöt ovat erilaisia, niinpä hyviä esimiehiä on monenlaisia. 

Jäsenyhdistysten ja työyhteisöjen esitysten perusteella valittiin keväällä 2013 pääkaupunkiseudun vuoden esimieheksi Mellunmäen ala-asteen rehtori Tiina Hietala.
Valinta perustui sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin että johtamistapaan.

       Onko sinun esimiehesi vahva oman alansa asiantuntija, joka tukee ja kannustaa                            alaisiaan?
       Luottaako esimiehesi alaisiinsa ja onko hän itse luotettava?
       Ottaako hän tarvittaessa jämäkästi ohjat käsiinsä ja pyrkii etsimään luovia ratkaisuja                  vaikeissakin tilanteissa?
       Edistääkö esimiehesi hyvää vuorovaikutusta, työyhteisötaitoja ja positiivista ilmapiiriä                työyhteisössänne?

Esitykset pääkaupunkiseudun vuoden 2014 esimieheksi vapaamuotoisine perusteluineen pyydetään lähettämään 7.4.2014 mennessä alueasiamies Pirita Hellbergille osoitteeseen pirita.hellberg@vantaa.fi  Vuoden esimiehen valinta julkistetaan OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen kevätkokouksessa 23.4.2014.