Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä
OAJ Pääkaupunkiseutu
Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki
Puh. 040 6646148
www.oajpks.fi

Edustaja

puheenjohtaja@oajpks.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käytämme laatimiamme jäsenluetteloita ainoastaan tapahtumailmoittautumisten yhteydessä tai yhdistyksen sisäiseen tiedottamiseen.

Yhdistyksen tapahtumiin liittyvien tietojen tallentaminen
Keräämme tapahtumailmoittautumisissa henkilön nimen, jäsennumeron, yhteystiedot sekä lisäksi tiedon työnantajasta ja työpaikasta mahdollista tilastointia varten. Erikseen kysymme syntymäaikaa, mikäli palveluntarjoaja (esim. laivayhtiö) tietoa toiminnassaan välttämättä tarvitsee. Tapahtuman vastuuhenkilölle luovutetaan tarvittavat tiedot jäsentilaisuuksiin liittyvän ilmoittautumisen toteamista varten. Jäsenyhdistykset hakevat vaikuttamis- ja koulutusavustuksia, joissa on osallistujalistat.
Kerätyt tiedot hävitetään 3 vuoden kuluttua tapahtuman jälkeen.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti: TSJ, OAJ. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojaus
Rekisterin käyttöön oikeutetuilla OAJ:n toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Jäsenyhdistysten nimetyillä toimihenkilöillä on oikeus käyttää rekisteritietoja oman yhdistyksensä jäsenten osalta.

Henkilön tarkistusoikeus
Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.