Hallituksen kokous

Hallituksen varsinaiset jäsenet (ja varajäsenet varsinaisen estyessä).