Hallituksen kokous

Kutsuttuna varsinaiset jäsenet