Hallituksen kokous + seminaari

Kutsuttuna hallituksen varsinaiset jäsenet