LTOL-jaoston kokous

Jaoston jäsenille. Maistraatinportin väistötiloissa ellei toisin ilmoiteta.