Perustamisasiakirja

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen nimi on OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry./OAJ:s Regionförening huvudstadsområdet rf, josta käytetään nimitystä OAJ Pääkaupunkiseutu/OAJ Huvudstadsområdet.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena ovat pääkaupunkiseudun kaupungit Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa.

TOIMINTA-AJATUS
Alueyhdistyksen toiminta-ajatuksena on vahvistaa pääkaupunkiseudun opetusalan toimintaedellytyksiä ja edunvalvontaa.

JÄSENET
Jäsenyhdistysluettelo (alayhdistyksineen) lisätään tähän perustamiskokouksen jälkeen.

HALLINTO

SYYS- JA KEVÄTKOKOUKSET
Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 100 jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsentä kohti. Kaikki yhdistykset, myös paikallisyhdistysten alayhdistykset voivat lähettää kokoukseen niin halutessaan edustajia, joilla kuitenkaan ei ole äänestysoikeutta.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalishuhtikuussa
ja syyskokous loka-marraskuussa.

HALLITUS
Hallitus valitaan joka toinen vuosi. Hallituksen koko on 19 jäsentä ja puheenjohtaja. Jokainen opettajaryhmä eli jaosto on edustettuna hallituksessa.

PAIKKAJAKO:
LTOL jäseniä alueella 2559 (n. 16 %) -> 3 paikkaa
YSI jäseniä alueella 9290 (n. 58 %) -> 9 paikkaa
FSL jäseniä alueella n. 900 (n. ) -> 1 paikka
OAO jäseniä alueella 3565 (n. 22 %) -> 5 paikkaa
YLL jäseniä alueella 578 (n. 3,6 %) -> 1 paik

PUHEENJOHTAJA
Hallituksen puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa. Varapuheenjohtajat (2) nimeää hallitus keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan. Puheenjohtajuus kiertää eri jaostojen välillä joustavasti siten, että kaikilla jaostoilla on vuorollaan mahdollisuus saada puheenjohtajuus kuitenkin niin, että tilanteen tarkoituksenmukaisuus huomioidaan. Varapuheenjohtajat ovat eri jaostoista kuin puheenjohtaja. Puheenjohtajuus ei vie omasta jaostosta hallituspaikkaa. Puheenjohtajan kaudet rajataan kahteen kauteen.

JAOSTOT
Alueyhdistyksen jaostot ovat LTOL, YSI, OAO ja YLL.

Jaostot tulee muodostaa siten, että sen jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä.

Jaoston kokoa ei rajata, vaan tarkoituksenmukaisuus määrittää jaoston koon ja toiminnan. Hallitus osoittaa jaostoille käyttövarat, jonka puitteissa toiminta tulee järjestää. Jaostot päättävät itse kokouksiensa puhe- ja läsnäolo-oikeutetut .

Jaoston tehtäviä ovat mm.:
– oman jaoston edunvalvonta
– tuoda hallituksen käsittelyyn omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioita
– jaoston jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jokaisella jaostolla on lopullinen päätösvalta jäsenistönsä edunvalvontaa koskevissa asioissa. Alueyhdistyksen toiminta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa jäsenryhmien edun vastaisesti esim. lausuntoja ja kannanottoja laadittaessa.

Jaostojen puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä. Hallitus nimeää keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksestä.

ALOITTEENTEKO-OIKEUS
Yksittäisellä henkilöjäsenellä ja/tai jäsenyhdistyksellä on aloitteenteko-oikeus. Aloitteen voi tehdä jaostolle tai suoraan alueyhdistyksen hallitukselle.

TOIMIKUNNAT
Hallitus voi harkinnan, tilanteen ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella nimetä työryhmiä, valiokuntia tai projektityöntekijöitä, joille määritellään nimettäessä tehtävät.

TALOUS
Jäsenyhdistysten toimintaedellytykset turvataan.

Jäsenyhdistykset voivat anoa alueyhdistykseltä esim. koulutus- tai vaikuttamisrahaa.

Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää toiminta-avustuksia erilaisille opettajaryhmille suunnattuna yhteiseen toimintaan.

Jäsenmaksua ei peritä alkuvaiheessa. Mikäli neljännen toimintavuoden jälkeen yhdistyksen toiminnan kattamiseksi katsotaan välttämättömäksi periä jäsenmaksua, tekee hallitus asiasta esityksen syyskokoukselle.

TILINTARKASTUS
Yhdistyksen talous on niin suuri, että OAJ:n ohjeiden mukaisesti nimetään ainakin yksi
laillistettu tilintarkastaja. Lisäksi hallitus nimeää kuittitarkastajan seuraamaan hallituksen
ja jaostojen tarkoituksenmukaista rahankäyttöä.

TOIMINTATAPOJEN TARKISTAMINEN
Tässä asiakirjassa sovittuja toimintatapoja voidaan muuttaa, mikäli yhdistyksen virallinen kokous näin päättää.