Uusien opettajien palkkaaminen lukuvuodeksi 2016–2017

Helsinki, Espoo ja Vantaa jatkavat käytäntöä palkata uudet opettajat vasta ensimmäisestä suunnittelupäivästä tai koulu-/oppilaitostyön alusta. Osa näistä työnantajista ilmoittaa viranhakuilmoituksissaan palvelussuhteen alkavan epämääräisesti ”elokuussa 2016”. Alkamisajankohdan tulisi olla selkeä, jottei se jätä viran alkamisajankohtaa valinnasta päättävien myöhempään harkintaan tai harhauta hakijaa luulemaan, että palvelussuhde alkaa elokuun alusta.

Erityisesti näissä tilanteissa työnhakijan pitää olla tarkkana. Hakeuduttaessa töihin sellaiseen kuntaan, jossa poikkeavaa työn aloitusajankohtaa on syytä epäillä, tulee hakijan huomioida seuraavat asiat:

–    Selvitä uuden työnantajan palkkaamiskäytäntö ja työn tarkka aloitusajankohta.

–    Ole erityisen tarkka, kun vaihdat työnantajaa kunnasta toiseen.

–    Varmista edeltävästä virasta irtisanoutumisen ajankohta, jottei palkanmaksuun tule katkosta.

–    Huomioi, että uutena opettajana menetät liki kahden viikon palkan.

–    Opettajan vastuut ja velvollisuudet alkavat vasta kun palkanmaksukin alkaa.

–    Opettajalle ei saa luovuttaa esim. oppilastietoja ennen palvelussuhteen alkua.

–    Vakuutukset ovat voimassa vasta palvelussuhteen alkamisesta.

–    Opettajan ei tule tehdä töitä ennen palvelussuhteen alkamista.