Vaikuttamistuen hakeminen

OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenyhdistyksille ja niiden alayhdistyksille

Alueyhdistyksemme vaikuttamistuen eli ”Koulutus kuntoon”-avustusten hakeminen 

OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys jakaa tukea jäsenyhdistysten ja niiden alayhdistysten vaikuttamistoimintaan. Tuen tarkoituksena on edistää jäsenyhdistysten vaikuttamista työnantajien talousarvioihin ja päätöksentekoon sekä riittävien resurssien turvaamiseen. Pääkaupunkiseudun toimintaympäristö on erityisen vaativa, joten jäsenyhdistysten oma vaikuttamistyö on tärkeää

Hakemuksesta tulee käydä ilmi: tilaisuuden luonne, arvioitu ajankohta, tilaisuuden kohderyhmä sekä arvioitu tilaisuuskohtainen kustannus. Liitteenä hakemuslomake, johon ko. tiedot kunkin tilaisuuden osalta tulee merkitä.

Hallitukselle osoitetut hakemukset lähetetään osoitteeseen OAJ Pääkaupunkiseutu, Rautatieläisenkatu 6 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse puheenjohtaja (at) oajpks.fi

Hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Hallituksen kokousaikataulu löytyy kotisivuilta www.paakaupunkiseutu.fi ”Tapahtumat” välilehdeltä. Avustus voidaan myöntää myös osittaisena ja/tai tilaisuuden jälkeen.

Avustus maksetaan todellisten kulujen mukaan eli yhdistyksen tulee toimittaa selvitys tilaisuuden toteutumisesta (=aika, paikka, osanottajat, tilaisuuden luonne ja kuittikopiot kuluista). Selvitykset + kuittikopiot lähetetään em. osoitteeseen kahden kuukauden kuluessa tilaisuudesta.

LInkistä löytyy sekä ohjeet että hakemuslomake: OAJ PKS Koulutus kuntoon hakuohjeet 2014

OAJ:N PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS RY