“Vain kaksi kättä” -mielenilmaus 10.6. klo 18.00.

vain kaksi kättäMielenilmaus on tarkoitettu kaikille meille, joita varhaiskasvatukseen kohdistuvat leikkaukset koskettavat. Vanhemmille, työntekijöille, sisaruksille, isovanhemmille…. Mielenilmauksen takana on -Varhaiskasvatuksen Ääni Kentältä Eduskuntaan- -Facebook-ryhmän jäseniä.

Mielenilmaus marssi lähtee Rautatientorilta klo 18.00. ja marssimme kansalaistorille, jossa varsinainen mielenilmaus klo 18.20 alkaen.

Päiväkotien ahdinko on tabu. On aika nostaa esille todellinen tilanne, muuten muutosta ei tapahdu. Uudessa hallitusohjelmassa on esitetty rajuja säästötoimenpiteitä varhaiskasvatukseen. Ryhmäkokojen kasvattaminen ja henkilöstön vähentäminen eivät ole tapa luoda säästöjä – päinvastoin. Nostamalla suhdelukua 1/7:stä 1/8:aan yli kolmevuotiaiden ryhmäkoko kasvaa vähintään kolmella, nykyisestä 21 lapsesta 24 lapseen. Todellisuudessa ryhmäkoot voivat nousta huomattavasti enemmän. Osa-aikaisessa hoidossa olevien lasten myötä todellinen ryhmäkoko voi nousta jopa 30 lapseen – ehkä enemmänkin. Osa-aikaiset lapset eivät ole tilastoissa kokonaisia, vaan puolikkaita. Mielestämme lapsi on aina kokonainen, riippumatta hoitopäivän pituudesta tai hoitopäivien määrästä. Lisäksi laki sallii “tilapäiset poikkeukset” suhdelukujen ylittämisessä. Kukaan ei ole määritellyt tilapäisyyden kestoa.

Entä mistä saadaan tilat näille uusille lapsille? Päiväkodit ovat monissa paikoin ääriään myöten täynnä ja jo nyt tarvitaan poikkeusjärjestelyjä. Missä uudet lapset syövät, leikkivät tai nukkuvat, kun ylimääräistä tilaa ei yksinkertaisesti ole?

Pitääkö jonkun loukkaantua vakavasti tai vammautua ennen kuin asioihin puututaan? Se voi olla juuri sinun tai tuttavasi lapsi, jolle näin kävisi. Me haluamme tehdä asialle jotain nyt, kun vielä on mahdollisuus. Ryhmäkokojen kasvaessa vaarantuu lasten turvallisuus sekä fyysisesti että psyykkisesti. Henkilökunta väsyy ja sairauslomat lisääntyvät. Osa vaihtaa alaa. Sijaisia ei saada. Henkilökunnan suuri vaihtuvuus ei helpota lapsen kiintymyssuhteiden syntymistä, pahimmassa tapauksessa lapsi ei enää edes yritä kiintyä. Päiväkodissa lapsiryhmien koon kasvaessa myös melu lisääntyy, joka aiheuttaa valtavaa stressiä lapsille. Yksilölliselle huolenpidolle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle ei jää enää tilaa tai aikaa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen tilalle on ehdotettu säilöä lapsille vanhempien työpäivän ajaksi. Säilöä, jossa kaikkien toivotaan pysyvän hengissä ilman vakavampia tapaturmia.

Me välitämme. Tulemalla mukaan osoitat, että sinäkin välität!

Vain kaksi kättä -mielenilmaus: www.tiny.cc/2katta
Adressi: http://www.adressit.com/varhaiskasvatuksen_tulevaisuus_ei_kasvaville_ryhmille

Instagram: @vainkaksikatta
Twitter: @vain2katta
vainkaksikatta@gmail.com
#vainkaksikatta
#eilastentarhaukselle
#VÄKEväviesti
#VarhaiskasvatuksenÄäniKentältäEduskuntaan