Varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen kuuluu opetushallitukselle

Varhaiskasvatuksen hallinnonalan siirtoa koskeva esitysluonnos, jonka mukaan varhaiskasvatuksen sisällön ohjaus ja kehittäminen jäisi edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulle. Ohjauksen jakaminen sisällön ohjaukseen (THL) ja muuhun ohjaukseen (OKM) on järjetön.

Pyydämme teitä allekirjoittamaan adressin, joka vastustaa varhaiskasvatuksen ohjauksen ja kehittämisen jäämistä THL:n vastuulle, alla olevan linkin kautta.

http://www.adressit.com/varhaiskasvatuksen_laadun_kehittaminen_kuuluu_opetushallitukselle