VASU 2017

 
OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti VASU2017 illan lastentarhanopettajille 22.3.17 Akava -talossa. Paikalla oli runsain määrin opettajia, paikat täyttyvät jo muutamassa päivässä!
Illan asiantuntijana ja luennoitsijana toimi Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen – suurkiitos Anittalle.
Illan aikana luotiin katsaus menneeseen – miten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen pedagogiikka ovat kehittyneet ja mitä haasteita uudistustyössä on ollut. Lain vaikutusten arvioinnista keskusteltiin, samoin kuin nykyisestä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurista ja henkilöstörakenteesta.
Mikä vasussa muuttuu? Tähän kysymykseen saimme vastauksia. Jokaisen opettajan täytyy muistaa pedagogiikan korostuminen uuden vasun myötä. Lastentarhanopettajalla on kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toteutumisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
Moniammatillisuus on voimavara, kun kaikkien osaaminen, vastuut, tehtävät ja ammattiroolit toteutuvat tarkoituksenmukaisella tavalla 🙂
Lastentarhanopettaja ota rohkeasti roolisi 🙂