Vertaismentorointi

YSI-jaostossa on keskusteltu opettajien vertaismentorointiin liittyvästä edunvalvonnasta. Jaoston edustajat järjestivät vertaismentoriopettajien kuulemistilaisuuden 6.3. Tilaisuudessa pohdittiin vertaismentoroinnin tehtävänkuvaa ja korvausmahdollisuuksia.