Vuoden esimies

OAJ Pääkaupunkiseudun Vuoden Esimies 2018

OAJ Pääkaupunkiseutu pitää yllä keskustelua esimiehen roolista kasvatus- ja opetustyössä. Henkilöstön ja työyhteisön johtaminen sekä esimiehen johtamistaidot ovat erittäin merkittävässä roolissa nykyisissä olosuhteissa. Työyhteisöt ovat erilaisia, niinpä hyviä esimiehiä on monenlaisia.

Jäsenyhdistysten ja työyhteisöjen esitysten perusteella valittiin keväällä 2017 pääkaupunkiseudun vuoden esimieheksi rehtori Johanna Hirmasto Mankkaanpuron koulusta Espoosta. Valinta perustui sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin että johtamistapaan.

Onko esimiehesi Vuoden Esimies 2018?

• Onko sinun esimiehesi vahva oman alansa asiantuntija, joka tukee ja kannustaa alaisiaan?

• Luottaako esimiehesi alaisiinsa ja onko hän itse luotettava?

• Ottaako hän tarvittaessa jämäkästi ohjat käsiinsä ja pyrkii etsimään luovia ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa?

• Edistääkö esimiehesi hyvää vuorovaikutusta, työyhteisötaitoja ja positiivista ilmapiiriä työyhteisössänne?

Esitykset OAJ Pääkaupunkiseudun vuoden 2018 esimieheksi vapaamuotoisine perusteluineen pyydetään lähettämään 22.4.2018 mennessä osoitteeseen puheenjohtaja@oajpks.fi

Vuoden esimiehen valinta julkistetaan toukokuussa 2018.

https://oajpks.fi/wp-content/uploads/2018/04/vuoden-esimies-2018.pdf