yhteysopettajakoulutus 3.9.2016

LTOL-jaoston yhteysopettajakoulutus 3.9.2016

Pääkaupunkiseudun LTOL -jaoston yhteysopettajaristeilylle ilmoittautui yli 30 innokasta yhteysopettajaa Helsingistä, Espoosta, Vantaalta ja Kauniaisista. Mukaan oli lähtenyt niin konkariyhteysopettajia kuin myös uusia ja vasta vähän aikaa sitten rekrytoituja yhteisopettajia. Yhteysopettajakartoituksia on tehty aktiivisesti kaikissa kunnissa viime keväänä, ja kartoitusta jatketaan yhdistyksissä.

Tilaa risteilylle oli varattu 60 yhteysopettajalle. Ilmoittautuminen tapahtui jo ennen kesälomia. Saimme palautetta jo kesäkuussa, että ilmoittautumisajankohta on hankala, kun ei tiedä onko syksyllä enää yhteysopettaja vai ei. Laivayhtiöstä johtuen, ilmoittautuminen ei valitettavasti ole mahdollista myöhemmin. Syyskuun alku on teidän mielestänne hyvä ajankohta järjestää yhteysopettajakoulutus, joten pidämme tästä ajankohdasta kiinni.

Yhteysopettajakoulutuksen tavoitteena oli jakaa tietoa järjestäjien ja osallistujien kesken. Esittelimme ajankohtaiset varhaiskasvatusta koskevat asiat, kuten kilpailukykysopimuksen tilanne, varhaiskasvatuslain toinen vaihe ja paljon keskustelua aiheuttanut Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Koulutusosiossa kerroimme yhteysopettajan tehtävistä, jäseneduista, OAJ:n toiminnasta ja viestinnästä.

Saimme erinomaisen tärkeää tietoa myös teiltä. Olimme etukäteen miettineet kysymyksiä, joilla voimme kehittää yhteysopettajatoimintaa ja tiedottamista. Seuraavia asioita voimme muun muassa kehittää:

Tiedottaminen

  • Positiivinen yllätys vastaustenne perusteella oli se, että yhdistyksiltä ei juurikaan tule ärsyttäviä tai turhia viestejä. Muita opettajaryhmiä koskevat viestit koettiin vähiten mielenkiintoisina.
  • Kuukausiviestit ovat mielenkiintoisia ja viesteihin toivotaan käyttökelpoisia linkkejä
  • Toiveena oli myös, että tapahtumista ja koulutuksista tulisi kotisivuille tiivistelmät
  • Uusille jäsenille haluttiin yhdistyksistä Tervetuloa jäseneksi – viesti ja infopaketti jäseneduista.

Esititte toiveen jonkinlaisesta keskustelufoorumista. Meille yhdistyksiin voi aina lähettää matalla kynnyksellä sähköpostia ja kysyä mieltä askarruttavista asioista. Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja toivomme, että pikemminkin otatte yhteyttä, kuin ette. Kaikilla pääkaupunkiseudun yhdistyksillä on omat kotisivut, joista löydätte tärkeää ja tarpeellista tietoa.

Helsingin Lastentarhanopettajat ry www.hela-ry.fi

Vantaan Lastentarhanopettajat ry http://www.vly.kotisivukone.com/

Espoon seudun Lastentarhanopettajat ry http://www.ely.fi/

Svenska Barnträdgårdslärarföreningen r.f. http://svbtl.kotisivukone.com/

Toivoitte myös toista tapaamista ja sovimme pikaisesti jaoston jäsenten kanssa, että järjestämme uuden yhteysopettajatilaisuuden helmikuun 2017 alussa. Silloin emme lähde risteilemään, vaan tilaisuus pidetään maissa.

Kannattaa seurata yhdistyksistä tulevia tiedotteita. Syksylle on suunniteltu mielenkiintoisia jäsentilaisuuksia.

Kiitokset kaikille osallistujille. Tapaamme seuraavan kerran

6.9LTOL