Jaostot

Jaostot ovat keskeissä roolissa yhdistyksen asioiden valmistelussa ja edunvalvonnassa. Yhdistyksen perustamisasiakirjassa määritellään jaostoista mm. seuraavaa:

Alueyhdistyksen jaostot ovat LTOL, YSI, OAO ja YLL.

Jaostot tulee muodostaa siten, että sen jäsenet edustavat mahdollisimman kattavasti oman toimialueensa opettajaryhmiä.

Jaoston tehtäviä ovat mm.:

  • oman jaoston edunvalvonta
  • tuoda hallituksen käsittelyyn omaa jäsenryhmäänsä koskevia asioita
  • jaoston jäsenyhdistysten sisäinen tiedottaminen

Jaostoille eli eri opettajaryhmille taataan mahdollisuus valmistella itseään koskevia asioita. Jokaisella jaostolla on lopullinen päätösvalta jäsenistönsä edunvalvontaa koskevissa asioissa. Alueyhdistyksen toiminta ei saa aiheuttaa eturistiriitaa jäsenryhmien edun vastaisesti esim. lausuntoja ja kannanottoja laadittaessa.

Jaostojen puheenjohtajat ovat työvaliokunnan ja hallituksen jäseniä. Hallitus nimeää keskuudestaan jaostojen puheenjohtajat jaostojen esityksestä.

Jaostoilla on oma budjetti. Jaoston toiminnasta vastaavat jaostojen puheenjohtajat. Jaostoilla on omat sivunsa, joiden kautta löydät jaostokohtaisia asioita, lisätietoa jaoston toiminnasta sekä yhteystiedot.