Yksityisten päiväkotien opettajien ja esimiesten varhaiskasvatusilta

OAJ Pääkaupunkiseudun LTOL-jaosto järjesti Yksityisten päiväkotien
opettajien ja esimiesten varhaiskasvatusillan 5.4.2017.

Hyvin onnistuneeseen iltaan osallistui yhteensä yli 40
lastentarhanopettajaa ja esimiestä. Asiantuntijoina ja luennoitsijoina
olivat OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä ja työmarkkina-asiamies
Timo Mäki. Jäsenillassa pureuduttiin tällä kertaa varhaiskasvatuksen
ajankohtaisiin asioihin, lyhyesti sekä työehtosopimus asioihin että
työsuojeluun. Aiheet olivat todella kiinnostavia ja asioiden parissa
olisi voinut pitempäänkin viettää aikaa.

Auli alusti lakiin tulleista muutoksista, varhaiskasvatuksen
perusteista ja eduista joita OAJ meille tarjoaa. Uusien perusteiden
kohdalla puhututti erityisesti mitkä ovat opettajan rooli ja vastuut.
Timon terveisinä kaikille oli, että muistakaa huolehtia omista
oikeuksistanne. Jokaisessa työpaikassa tulee olla
työsuojeluvaltuutettu, kun työpaikalla on vähintään kymmenen
työntekijää. Tulevaisuudessa olisi hienoa myös nähdä enemmän
luottamusmiehiä yksityisissä päiväkodeissa.

Vinkatkaa kaverillekin meidän toiminnasta ja jäsenyydestä, joka
työskentelevät yksityisellä sektorilla varhaiskasvatuksen opetus-,
esimies- tai asiantuntijatehtävissä. Meneillään on 30.9. saakka LTOL:n
ja OAJ:n jäsenhankintakampanja. Tämän linkin takana lisäinformaatiota
http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/etusivu.

Kiitos kaikille iltaan osallistuneille ja hyvistä palautteista
toiminnan kehittämiseksi!