Jäsenyhdistykset

Alueyhdistyksen YLL-jaoston ainoa jäsenyhdistys on OAJ:n paikallisyhdistys PSYLL eli OAJ:n Pääkaupunkiseudun YLL-yhdistys. YLL-jaosto ja PSYLL:n hallitus ovat kokoonpanoltaan ja esityslistoiltaan identtisiä. Molempiin kuuluvat myös samat henkilöjäsenet.

Jaoston ylliläiset henkilöjäsenet työskentelevät jossakin pääkaupunkiseudun yliopistoista, joihin kuuluvat Aalto-yliopisto (joka syntyi vuonna 2008 Kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun yhdistyttyä), Hanken, Helsingin yliopisto ja Taideyliopisto. Lisäksi PSYLL:iin ja jaostoon kuuluvat Ulkomaanlehtoreiden lehtoriyhdistysten liiton jäsenet, lyhyesti Ulkomaanlehtorit.