Koulutukset

Tällä sivulla näkyvät tulevat koulutukset. Menneistä koulutuksista voi lukea etusivulta.

Koulutus- ja virkistystyöryhmä suunnittelee yhdistykselle koulutus- ja virkistystapahtumia. Olethan yhteydessä meihin, jos sinulla on hyviä kehittämisideoita. Pyrimme järjestämään jäsenistölle monipuolista koulutusta, jossa eri opettajat ja jäsenryhmät pyritään huomioimaan tasapuolisesti. Myös yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä tarjotaan koulutusta.

Jäsenyhdistykset voivat esittää jaostojen kautta koulutustoiveitaan yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistykset voivat myös anoa hallitukselta koulutusmäärärahoja koulutuksen järjestämiseen. Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti opettaja- tai kuntarajat ylittävään koulutukseen. Tarkemmat ohjeet löytyvät ”ohjeita koulutusavustusanomuksista” -kohdasta. Koulutusavustusta voi anoa ympärivuotisesti.